Het idee is ontstaan doordat er behoefte is om onderling meer in gesprek te komen over de kunst die we maken. Tijdens openingen is er ruimte tot uitwisseling, maar in alle drukte is het niet gemakkelijk om wat diepgaander in gesprek met elkaar te komen. Tijdens de Kunstcafé bijeenkomsten hebben we inmiddels het interview moment gecreëerd om met de dan exposerende kunstenaars in gesprek te gaan over hun werk en de ideeën daarachter. Het zijn momenten waarin we met elkaar in gesprek gaan en het geeft een leuke dynamiek en verdieping aan onze kunstenaarsvereniging.

Om meer uitwisselingsmomenten te creëren tussen verenigingsleden, heb ik het initiatief genomen om zogenaamde, kunstwerkbesprekingen te organiseren.

Ik ben daar in januari mee begonnen en ik ga dit een keer per maand op dinsdagavond van 20.00 – 22.00 in de galerie voortzetten op 28 februari, 28 maart, 25 april, en 23 mei.

Tijdens deze bijeenkomsten met telkens vijf deelnemers, neemt ieder een werkstuk mee waar hij of zij voor zichzelf vragen over heeft. Die vragen kunnen heel divers zijn, naar inhoud en thematiek, naar materiaal en technische aspecten, stijlelementen, persoonlijke voorkeuren, kortom alles waar jij nieuwsgierig naar bent hoe een ander daarnaar kijkt en op zal reageren. De enige voorwaarde is dat je over het werkstuk in gesprek wil gaan met collega-kunstenaars.

Dit met elkaar over je eigen persoonlijke werk in gesprek te gaan is een kwetsbare aangelegenheid. Daarom gebruik ik daarbij een gangbaar intervisie model dat het bespreken gestructureerd en veilig laat verlopen. Momenten van presenteren, vragen stellen en een onderling gesprek, wisselen elkaar af. Je sluit af door elkaar terug te geven wat je meeneemt of geleerd hebt in de uitwisseling.

Het is een dynamisch gebeuren en het vraagt enige vaardigheid om open vragen te leren stellen aan elkaar in plaats van een mening geven, maar dat maakt het ook spannend en leerzaam.

Het is niet gemakkelijk om over je eigen werk en proces in gesprek te gaan. Wij verbeelden meestal een persoonlijke beleving die voor jou als kunstenaar veel betekenis heeft en emoties kent. We vermijden veelal om hierover te spreken omdat wat we verbeelden op zich moet spreken en we zitten er niet op te wachten dat we dingen uit moeten leggen.

We kennen allemaal onze momenten van twijfel tijdens het creëren en we hebben vaak tal van vragen over waar we mee bezig zijn. Het is dan heerlijk als je iemand hebt waar even mee kunt sparren zoals dat heet. Het is een onderdeel van je voortdurende leerproces als kunstenaar en je wordt er als mens en kunstenaar alleen maar beter van als je open kunt stellen voor wat anderen aan je terug kunnen geven. Naast het inhoudelijke proces van bespreken is het ook leuk om leden wat beter te leren kennen. De vereniging stelt het pand en een kopje koffie beschikbaar, het enige wat jij hoeft te doen is je opgeven als je er enthousiast voor bent. Dat kan op janhauwert@gmail.com.