Kadmium is een presentatieruimte in Delft voor hedendaagse kunst waar, in samenhang daarmee, verdiepende en naar andere kunstvelden verbredende nevenactiviteiten plaatsvinden. Kadmium is tevens het platform voor zijn achterban, de Delftse kunstenaars, dat hun een verbindende, professioneel stimulerende en een presentatie functie biedt. De kernwaarden voor al haar activiteiten zijn professionaliteit, verbinding, ontwikkeling en een maatschappelijke insteek. Die insteek komt tot uitdrukking in het jaarlijks veranderende en overkoepelende thema, waarbij recente maatschappelijke ontwikkelingen gekoppeld worden aan ontwikkelingen in de kunst. Deze raakvlakken brengen RAR en Kadmium samen.

De uitnodiging  voor de opening ‘KUNST DIE JE NIET LAAT ZIEN’ ontvang je door inschrijving voor de RAR Nieuwsbrief  te vinden in het colofon op deze website.