ZES VRAGEN AAN | ELKE BEWEGING DIE JE MAAKT MOET ‘RAAK’ ZIJN’.

In de avonduren studeerde zij aan de academie voor beeldende kunst en doceerde na haar opleiding tot docent Spaans aan de de Haagse Hogeschool. Kunst bleef ze altijd maken. Beeldhouwen bleek erg goed bij haar te passen en keerde, toen dat te zwaar voor haar werd, terug naar de tweedimensionaliteit. Na haar pensionering schreef ze  ook nog een roman over de Chinese schilder Qi Baishi. Alhoewel Diny van mening is dat het kunstenaarschap eerder gaat om het waarnemen en zien dan woorden vindt ze het ook fantastisch als je mensen kunt laten delen in je passie. Diny wilde daarom graag de zes vragen die wij haar toestuurden beantwoorden. Diny is sedert 2024 lid van RAR. 

Wat inspireert je om kunst te maken?
Ik  maak graag dingen met mijn handen: handwerken, knutselen, in de keuken, weet graag hoe het werkt. Dat was de eerste stap. Als kind wilde ik graag weten hoe alles in elkaar zat. Dat er meer achter stak ontdekte ik al doende. De eigenschappen van materiaal en gereedschap, constructie, maar ook: hoe je tekeningen de illusie van drie dimensies kon geven. Hoe je ook zelf dingen kon verzinnen en maken. Dat is nog geen kunst, alleen vaardigheid of ambacht, waarvoor ik veel respect heb. Tegenwoordig wil ik dat wat ik maak ook een bepaalde betekenis heeft en aangezien ik erg onder de indruk ben geraakt van de hypotheses van James Lovelock (Gaia) probeer ik te verbeelden hoe die allereerste vormen van leven op aarde tot stand zijn gekomen. Of dat iets met kunst te maken heeft, weet ik niet. Evenmin weet ik wat het rare woord ‘kunst’ betekent. Voor mij is wat ik doe iets als: ordenen van de chaos. En zolang mensen er plezier aan beleven is het goed.

Welke technieken gebruik je graag in je werk?
Ik vind het prettig om af en toe van materiaal en techniek te kunnen wisselen. Elke materie heeft zijn eigen mogelijkheden en uitdagingen. Ik heb vrij lang gebeeldhouwd, ging vele jaren ’s zomers naar Italië om in marmer te werken. Ik denk dat dat de techniek is die me de meeste voldoening heeft gegeven. Vanaf dag een dat ik hamer en beitel in handen had voelde ik me er vertrouwd mee. Toen dat niet langer ging door fysieke klachten, ben ik in de aquarel-techniek gedoken en doe daarin nog steeds ontdekkingen. Daarnaast betekenen de zwart-wit tekeningen in stippels voor mij een moment van meditatie en uiterste concentratie: net als bij beeldhouwen moet elke beweging die je maakt ‘raak’ zijn.

Wat is het meest uitdagende waar je aan hebt gewerkt?
Toen ik met beeldhouwen begon was dat echt een uitdaging voor mij. Zoiets had ik nog nooit gedaan (klei vond ik nooit erg prettig). Het was een sprong ik het diepe, en ik voelde me gelijk als een vis in het water om het maar met een paar clichés te beschrijven.

Welke kunstenaars hebben invloed op je werk
Kunsetnaars die mijn manier van kijken hebben beïnvloed zijn: primitieven uit middeleeuwse kerken, Zurbarán, Goya, Chillida,
 Gebr. Van Limburg, Vermeer, Brancusi, Gaudí, Klimt, Penone, De Stael, Marlene Dumas, Lita Caballut, Ru van Rossem, Heleen Vriesekoop, Jan Cremer, en mijn leraar aan de academie: Otto Dicke.

Wat hoop je dat mensen voelen of denken wanneer ze naar je werk kijken
Ik hoop dat mensen die mijn werk zien een prettige ervaring hebben. Het hoeft niet romantisch of emotioneel te zijn. Belangrijker lijkt me wanneer ze op nieuwe ideeën komen, verwonderd zijn of iets aan hun werkelijkheid kunnen toevoegen. Zelfs bij een iets meer ‘geëngageerd’ thema probeer ik niet te choqueren, maar eerder compassie te vragen.

Kun je vertellen hoe je werk tot stand komt?
Ik lees studies en artikelen met ideeën over de aarde en het ontstaan van leven. Probeer me voor te stellen welke relatie er is met onze huidige situatie. Besef hoe prachtig de natuur is ontwikkeld door onderlinge verbondenheid van de soorten en hoe we dat nog altijd te weinig beseffen. Daarin zie ik geen afwijking ten opzichte van het boek Genesis, dat volgens mij gewoon op een poëtische manier een voor gewone mensen begrijpelijk verhaal is, dat ook nog eens aardig overeenkomt met de wetenschappelijke verklaringen.